Vyplňte prosím heslo.

Heslo musí mít minimálně 10 znaků, alespoň jedno písmeno,
alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno číslo
a alespoň jeden speciální znak.

Zadajte číslo vo formáte IBAN: SK a 22 číslic.

Nemôžete nájsť ulicu?

Skontrolujte, či zadávate správnu časť mesta vyhľadaním presnej adresy na www.mapy.cz.
informáciu nájdete v popisku časť obce.

Nepoznáte časť mesta?

Časť mesta nájdete na www.mapy.cz vyhľadaním presnej adresy.
Informáciu nájdete v popise časť obce.

Registrácia Mystery Shoppera

Dobrý deň,

sme veľmi radi, že sa chcete stať naším Mystery Shopperom.
Pre úspešnú registráciu od Vás potrebujeme, aby ste vyplnili niekoľko informácií. Všetko Vám zaberie maximálne 5 minút.

Kde pre nás chcete pracovať?

Ako Vás máme osloviť a kontaktovať?


Nahrajte prosím svou aktuální fotografii

Zvoľte si prosím svoje prihlasovacie údaje


Na aký účet Vám máme zasielať odmenu?

Pre uzavretie spolupráce potrebujeme poznať taktiež Vaše trvalé bydlisko:

Tu vyplňte Vašu kontaktnú adresu:

Vyplňte nám prosím ešte posledné osobné údaje:

V ktorých okresoch môžete pracovať?


Kde můžu pracovat bez nároku na cestovné?

Pripojte prosím váš životopis

Súhlasy so spracovaním osobných údajov

Prehľad súhlasov máte vždy k dispozícii vo Vašom profile v aplikácii Spring. Vaše súhlasy je možné kedykoľvek odvolať. Pre odvolanie súhlasu napíšte požiadavku na odvolaniesuhlasov@marketvision.sk

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

ukladám...