Registrácia Mystery Shoppera

Dobrý deň,

sme veľmi radi, že sa chcete stať naším Mystery Shopperom.
Pre úspešnú registráciu od Vás potrebujeme, aby ste vyplnili niekoľko informácií. Všetko Vám zaberie maximálne 5 minút.

Kde pre nás chcete pracovať?

Ako Vás máme osloviť a kontaktovať?


Pre osobnejšiu komunikáciu prosíme
o nahranie Vašej fotografie.

Zvoľte si prosím svoje prihlasovacie údaje


Na aký účet Vám máme zasielať odmenu?

-

Pre uzavretie spolupráce potrebujeme poznať taktiež Vaše trvalé bydlisko:

Tu vyplňte Vašu kontaktnú adresu:

Vyplňte nám prosím ešte posledné osobné údaje:

V ktorých okresoch môžete pracovať?


V ktorých z týchto okresov si chcete uplatniť nárok na cestovné?

Jedná sa o okresy, kde nebývate, nepracujete a zdržujete sa tu len nepravidelne.

Pripojte prosím váš životopis

Súhlasy so spracovaním osobných údajov

Prehľad súhlasov máte vždy k dispozícii vo Vašom profile v aplikácii Spring. Vaše súhlasy je možné kedykoľvek odvolať. Pre odvolanie súhlasu napíšte požiadavku na odvolaniesuhlasov@marketvision.sk

Pokiaľ sa chcete podeliť o akékoľvek informácie, tu máte priestor.

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

ukladám...